Skildring av Dalarna år 1882

Författare: Herman Hofberg
Utgiven: 2015-10
Förlag: Virvelvind Förlag
ISBN: 9789176770634
När den här texten skrevs så ansåg man att landskapet Dalarna var det mest romantiska i Sverige. Man menade också att befolkningen var ”enfaldig” men hyllade ändå ”folkstammen” för dess ”redlighet, kraft, frihetskärlek, konungatro och fosterlandskänsla”.I den här e-boken får du en spännande inblick i hur man i slutet av 1800-talet såg på Dalarna. Du får veta mer om naturen, de största orterna och landskapets spännande historia. Texten innehåller också flera kulturhistoriska beskrivningar, bland annat om den tidens galna Dala-bröllop som pågick dygn efter dygn med sprit, gevärsskott och märkliga maträtter. Det finns också en kortfattad beskrivning av de häxprocesser som skakade samhällslivet här på 1600-talet.Textens författare Herman Hofberg (1823–1883) var en känd fornforskare och medarbetare på Nationalmuseum.  Texten är hämtad ur Hofbergs bok ”Genom Sveriges bygder” som för många svenskar var det enda sättet att lära sig mer om andra delar av landet. Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och namn på personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Skildring av Dalarna år 1882

När den här texten skrevs så ansåg man att landskapet Dalarna var det mest romantiska i Sverige. Man menade också att befolkningen var ”enfaldig” men hyllade ändå ”folkstammen” för dess ”redlighet, kraft, frihetskärlek, konungatro och fosterlandskänsla”.I den här e-boken får du en spännande inblick i hur man i slutet av 1800-talet såg på Dalarna. Du får veta mer om naturen, de största orterna och landskapets spännande historia. Texten innehåller också flera kulturhistoriska beskrivningar, bland annat om den tidens galna Dala-bröllop som pågick dygn efter dygn med sprit, gevärsskott och märkliga maträtter. Det finns också en kortfattad beskrivning av de häxprocesser som skakade samhällslivet här på 1600-talet.Textens författare Herman Hofberg (1823–1883) var en känd fornforskare och medarbetare på Nationalmuseum.  Texten är hämtad ur Hofbergs bok ”Genom Sveriges bygder” som för många svenskar var det enda sättet att lära sig mer om andra delar av landet. Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och namn på personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.