Fröknarna von Pahlen

Författare: Agnes von Krusenstjerna
Utgiven: 2013-11
Förlag: Doki
ISBN: 9789175751900
Det här är Agnes von Krusenstjernas kontroversiella romansvit Fröknarna von Pahlen, komplett samlade i en volym. De 7 böckerna utkom mellan åren 1930 och 1935. De olika delarna heter Den blå rullgardinen, Kvinnogatan, Höstens skuggor, Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered och Av samma blod. Romansviten skapade stor kontrovers i Sverige i och med att de sju böckerna innehöll samlagsskildringar, homosexualitet och incestmotiv. Detta ledde till vad som kom att kallas för Krusenstjernafejden, eller von Pahlenfejden. Biblioteksbladet kallade romanserien för "En sjuk roman med delvis glänsande partier, men i sitt nuvarande skick oläsbar för en större allmänhet."
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Fröknarna von Pahlen

Det här är Agnes von Krusenstjernas kontroversiella romansvit Fröknarna von Pahlen, komplett samlade i en volym. De 7 böckerna utkom mellan åren 1930 och 1935. De olika delarna heter Den blå rullgardinen, Kvinnogatan, Höstens skuggor, Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered och Av samma blod. Romansviten skapade stor kontrovers i Sverige i och med att de sju böckerna innehöll samlagsskildringar, homosexualitet och incestmotiv. Detta ledde till vad som kom att kallas för Krusenstjernafejden, eller von Pahlenfejden. Biblioteksbladet kallade romanserien för "En sjuk roman med delvis glänsande partier, men i sitt nuvarande skick oläsbar för en större allmänhet."